Pokuta za znečišťování

test

02_otaznik.aiCo to je?

Existují zákonné normy, které určují přípustnou míru znečištění životního prostředí z výroby, dopravy a z dalších činností. Pokud některá firma tuto normu překročí, může jí být udělena pokuta a musí zjednat nápravu (pokud je to možné). Její zisk se tak sníží.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Pokud je pokuta vysoká, může dojít například ke snížení příjmů zaměstnanců firmy. Pro životní prostředí může mít pokuta pozitivní vliv, pokud se její příjemce poučí a zavede opatření pro dodržení zákonných norem.

06_zarovka.aiZajímavosti

Jednu z nejvyšších pokut v posledních letech u nás udělila Česká obchodní inspekce za nakládání s nebezpečnými odpady v zařízení, které k tomu nebylo určeno. Pokuta činila zhruba 5 000 000 Kč.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte podrobnější informace o konkrétním případu znečištění životního prostředí ve svém okolí, které bylo zaviněno průmyslovou výrobou a bylo potrestáno pokutou. Diskutujte o tom, zda byla výše pokuty úměrná vzniklé škodě. Můžete diskutovat také o tom, zda je pokuta účinnou metodou pro snižování vlivu různých provozoven na životní prostředí.

Diskutovat o pojmu Pokuta za znečišťování.