Zdražení pohonných hmot

test

02_otaznik.aiCo to je? + Jak vzniká? + Význam

Ceny pohonných hmot jsou určovány mnoha okolnostmi. Základem je vztah mezi nabídkou a poptávkou (převažuje-li poptávka nad nabídkou, cena roste), ale významnou roli (někdy rozhodující) hrají spekulace na burzách (viz "Krach na burze") a zásahy státu (daňová politika).

01_rostlina.aiVliv na životní prostředí

Zdražení pohonných hmot může způsobit snížení jejich spotřeby a útlum dopravy. Tím klesá znečištění ovzduší, snížení míry hluku apod. Hospodářství však bývá zasaženo negativně, protože zdražení dopravy se promítne prakticky do všech odvětví. Zároveň však to může být podnět k rozvoji nových technických řešení, která zefektivní využívání pohonných hmot (takový vliv měla například ropná krize v 70. letech 20. století).

06_zarovka.aiZajímavosti

Zatímco na jedné straně řada odborníků varuje před nedostatkem ropy v nejbližších desetiletích, na druhé straně se stále objevují zprávy o tom, že došlo k objevení nových ložisek ropy. Problém je však v tom, že nová ložiska jsou obvykle velmi špatně dostupná a jejich případná těžba by byla výrazně méně efektivní v porovnání se současnými ložisky. Snižuje se tzv. energetická návratnost těžby - viz "Energetická návratnost". Zatímco v počátcích těžby bylo možné s vynaložením energie, která odpovídá jednomu litru ropy, získat až 100 litrů této suroviny, v současnosti je to již pouze 10-35 litrů a při těžbě ropných písků, do nichž jsou často vkládány velké naděje, jsou to maximálně 3 litry (ve skutečnosti tedy získáme pouze 2 litry, protože 1 litr jsme museli vložit). Někteří odborníci upozorňují na skutečnost, že cena ropy je v současné době značně podhodnocena, a to záměrně. Pokud by totiž kopírovala poměr mezi poptávkou a nabídkou, byla by výrazně vyšší a došlo by k mnohem rychlejšímu rozvoji alternativních zdrojů. To by však bylo pro těžaře a zpracovatele ropy nevýhodné, protože zájem o ropu by následně silně poklesl. Mnohem výhodnější je pro ně udržet stálý odbyt (i když za nižší cenu) a zdražení provést skokově ve chvíli, kdy bude jasné, že je ropy citelný nedostatek.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Zamyslete se nad tím, jaké praktické důsledky by mělo zlevnění pohonných hmot na polovinu, nebo naopak jejich zdražení na dvojnásobek. Která z těchto dvou možností je pravděpodobnější?

Diskutovat o pojmu Zdražení pohonných hmot.