Ekologicky šetrné výrobky

test

02_otaznik.aiCo to je?

Jedná se o výrobky, jejichž výroba, provoz a spotřeba jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Pro snazší orientaci zákazníků jsou označovány zvláštními značkami (viz rubriku Zajímavosti).

04_planeta.aiVýznam + Vliv na okolí

Hromadným používáním ekologicky šetrných výrobků lze docílit zlepšení kvality životního prostředí. Například ekologicky šetrné prací prášky nezatěžují vodu a následně přírodu nebezpečnými látkami, energeticky úsporné spotřebiče šetří energii, kosmetika netestovaná na zvířatech snižuje jejich utrpení.

06_zarovka.aiZajímavosti

Symboly, kterými jsou označovány ekologicky šetrné výrobky, lze najít např. na stránkách http://ekoznacka.cz.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Setkali jste se již s ekologicky šetrnými výrobky? Se kterými konkrétně? Nakreslete nebo popište značky, které znáte, a vysvětlete jejich význam. Které značky používáte vy nebo někdo ve vašem okolí?

10_homework.aiDomácí úkol

Vyberte si každý značku, kterou jste dosud neznali (pokuste se přitom ve třídě pokrýt co nejvíce značek). K vybrané značce zjistěte, jak vypadá, co znamená, jaký typ výrobků bývá touto značkou označen (např. potraviny, kosmetika, elektronika…) a kde jsou výrobky s touto značkou dostupné.

Diskutovat o pojmu Ekologicky šetrné výrobky.