Zavedení moderní MHD

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Moderní a dobře fungující městská hromadná doprava (MHD) může velmi dobře nahradit osobní automobilovou dopravu. Naopak špatně fungující MHD je častým důvodem, proč lidé používají k dopravě osobní automobily. Zejména doprava kolejová (metro, tramvaje, městské a příměstské vlaky) je nejen pohodlnější, ale může být i rychlejší, protože se jí netýkají zácpy na silnicích. Za relativně čistší dopravní prostředek jsou považovány také trolejbusy, protože nezpůsobují znečištění v místě provozu. Jsou však poháněné elektřinou, jejíž výroba často znečišťuje okolí jinde (viz "Uhelná elektrárna").

01_rostlina.aiVliv na okolí

Provoz osobních aut je ve městě hlavní příčinou znečištěného ovzduší, hluku a celkově stresující atmosféry, která působí na psychiku lidí, často aniž by si to uvědomovali. Kvalitní MHD může tento problém alespoň částečně řešit, zásadní je však postoj lidí, kteří se mezi jednotlivými způsoby dopravy rozhodují. Na tento postoj má vliv kvalita, organizace a také cena MHD.

06_zarovka.aiZajímavosti

Vyšší využívání veřejné dopravy umožňují také tzv. integrované dopravní systémy, které umožňují vzájemnou návaznost jednotlivých způsobů dopravy (například vlaku a autobusu). Integrované dopravní systémy se v České republice rozvíjejí v okolí řady velkých měst. Nejrozvinutější jsou zatím v okolí Prahy a Brna.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Zhodnoťte vybavenost vaší obce hromadnou dopravou (případně nejbližšího většího města) a porovnejte ji s jinými podobnými městy (obcemi), které znáte.

Diskutovat o pojmu Zavedení moderní MHD.