Rekultivace skládky

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Úprava prostoru bývalé skládky do takové podoby, která je využitelná pro potřeby člověka, a zároveň je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Rekultivovaná skládka může být například zalesněna, přeměněna v park nebo v prostor vhodný k provozování sportů.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Vhodnou rekultivací je možné docílit takového využití území, které dřívější skládku prakticky vůbec nepřipomíná. Pro místní obyvatele je obvykle velmi vítanou změnou.

06_zarovka.aiZajímavosti

Poměrně unikátní je rekultivace bývalé skládky popílku z tepelné elektrárny Opatovice. Na 140 hektarech zde vyrostlo golfové hřiště, jehož podklad tvoří čtrnáct metrů vysoká vrstva tvořená elektrárenským popílkem. Dnes jsou zde dokonale střižené trávníky, umělá jezírka a vzrostlá zeleň.

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Zjistěte, kde se ve vašem okolí nachází nejbližší rekultivovaná skládka, a diskutujte o tom, nakolik je patrné její dřívější využití.
  2. Navrhněte vlastní způsob rekultivace skládky. Jaké by měla využití a jaký přínos pro životní prostředí?

Diskutovat o pojmu Rekultivace skládky.