Soutěž Zelené město

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

Existují různé soutěže pro obce, organizace či jednotlivce, jejichž smyslem je motivovat ke zlepšování kvality životního prostředí. Vedle dobrého pocitu mohou zúčastnění získat i určitá ohodnocení nebo výhody – například v podobě titulu pro město, finančního přispění, poradenství a především zlepšení stavu životního prostředí své obce.

06_zarovka.aiZajímavosti

Možnost zlepšit přístup k životnímu prostředí mají také školy, které se mohou zapojit do mezinárodních nebo celostátních programů Ekoškola nebo programu Škola pro udržitelný život.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Navrhněte opatření, která by snížila negativní dopady provozu vaší školy na životní prostředí. Pomůckou vám může být seznámení s principy programů Ekoškola nebo Škola pro udržitelný život (blíže viz http://ekoskola.cz, http://nadacepartnerstvi.cz).

Diskutovat o pojmu Soutěž Zelené město.