Zavedení tepelných čerpadel

test

02_otaznik.aiCo to je?

Tepelná čerpadla využívají ke svému provozu energii okolního prostředí. Fungují na stejném principu jako chladnička, která odebírá teplo potravinám a předává je svou zadní stranou do místnosti. Také tepelné čerpadlo využívá teplo získané od okolního prostředí k odpaření chladicí kapaliny ve výparníku. Tato pára je následně kompresorem stlačena a díky dodané práci dochází k uvolnění tepla o vyšší teplotě, které je předáno topnému médiu. Poté se celý cyklus opakuje.

04_planeta.aiVýznam

Ke svému pohonu samozřejmě potřebuje tepelné čerpadlo elektrickou energii pro pohon kompresoru, oběhových čerpadel a ventilátoru. Dodá však dvakrát až pětkrát více tepla, než kolik spotřebuje elektřiny. Teplo může tepelné čerpadlo odebírat z venkovního vzduchu, z odpadního vzduchu (při řízeném větrání), z půdy nebo z vody.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Nejčastěji používaný typ vodních čerpadel, která využívají teplo z půdy, vyžaduje vybudování výkopu. Zároveň je třeba počítat s tím, že půdní kolektor okolní zeminu ochladí, takže se nad ním např. bude déle držet sníh. Měl by být umístěn v dostatečné vzdálenosti od ovocných stromů. Určitá omezení platí při využívání vody, např. ve studni. Při nízkých teplotách totiž může dojít k jejímu zamrznutí.

06_zarovka.aiZajímavosti

Tepelné čerpadlo využívá k vytápění například Národní divadlo v Praze. Ke svému provozu používá říční vodu z Vltavy.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, jaké jsou pořizovací a provozní náklady tepelného čerpadla, a vypočítejte, za kolik let by se vrátily pořizovací náklady, pokud byste jím nahradili stávající způsob vytápění v budově, kterou znáte (např. ve škole).

Diskutovat o pojmu Zavedení tepelných čerpadel.