Zavedení tepelných čerpadel

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Zavedení tepelných čerpadel > Zavedení tepelných čerpadel

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:59
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Tepelná čerpadla využívají ke svému provozu energii okolního prostředí. Fungují na stejném principu jako chladnička, která odebírá teplo potravinám a předává je svou zadní stranou do místnosti. Také tepelné čerpadlo využívá teplo získané od okolního prostředí k odpaření chladicí kapaliny ve výparníku. Tato pára je následně kompresorem stlačena a díky dodané práci dochází k uvolnění tepla o vyšší teplotě, které je předáno topnému médiu. Poté se celý cyklus opakuje.

Význam

Ke svému pohonu samozřejmě potřebuje tepelné čerpadlo elektrickou energii pro pohon kompresoru, oběhových čerpadel a ventilátoru. Dodá však dvakrát až pětkrát více tepla, než kolik spotřebuje elektřiny. Teplo může tepelné čerpadlo odebírat z venkovního vzduchu, z odpadního vzduchu (při řízeném větrání), z půdy nebo z vody.

Vliv na okolí

Nejčastěji používaný typ vodních čerpadel, která využívají teplo z půdy, vyžaduje vybudování výkopu. Zároveň je třeba počítat s tím, že půdní kolektor okolní zeminu ochladí, takže se nad ním např. bude déle držet sníh. Měl by být umístěn v dostatečné vzdálenosti od ovocných stromů. Určitá omezení platí při využívání vody, např. ve studni. Při nízkých teplotách totiž může dojít k jejímu zamrznutí.

Zajímavosti

Tepelné čerpadlo využívá k vytápění například Národní divadlo v Praze. Ke svému provozu používá říční vodu z Vltavy.

Domácí úkol

Zjistěte, jaké jsou pořizovací a provozní náklady tepelného čerpadla, a vypočítejte, za kolik let by se vrátily pořizovací náklady, pokud byste jím nahradili stávající způsob vytápění v budově, kterou znáte (např. ve škole).

wonka007
3. 5. 2011 15:58:46
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   


Zavedení tepelných čerpadel je výborná věc. Jedná se o ekologický způsob vytápění. Zjednodušeně to funguje tak, že čerpadla berou ze země teplo a převádějí ho do domu, který je ohříván. Nainstalování čerpadel je velice drahá záležitost, ale když si je pořídíte, bude váš dům ohříván za malou částku.

Jinak v hře slouží jako velice pomocná událost.