Plynová elektrárna

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Červené stavby > Plynová elektrárna > Plynová elektrárna

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:29:43
Vytisknout příspěvek
Hodnocení -1
   

Co to je?

Elektrárna, v níž se elektřina vyrábí spalováním zemního plynu. Podobně jako v uhelné elektrárně se zde ohřívá voda a vzniklá pára pohání turbínu.

Význam

Význam elektřiny – viz „Uhelná elektrárna“. Plynové elektrárny nejsou tak významné, alespoň ne na našem území. Značnou nevýhodou je (na rozdíl od uhelné elektrárny) závislost na dovážené surovině. V České republice totiž nejsou žádná větší naleziště této suroviny, která se tedy musí dovážet (především z Ruska).

Vliv na okolí

V porovnání s uhelnými elektrárnami zatěžují ovzduší škodlivými látkami v menší míře, přesto je však toto znečištění nezanedbatelné, podobně jako hluk. Zemní plyn navíc patří mezi fosilní paliva, musí se vytěžit a dopravit na velké vzdálenosti (k tomu se využívají plynovody, tedy potrubí, kterými se plyn dopravuje).

Zajímavosti

Je velmi pravděpodobné, že plyn, na kterém doma vaříte, pochází ze západní Sibiře, tzn. že prostřednictvím plynovodu putoval více než 6 000 kilometrů.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Představte si, že by v blízkosti vaší obce měla být postavena plynová elektrárna. Shromážděte co nejvíce argumentů pro a proti její výstavbě.

Bíba10
23. 4. 2012 12:44:56
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

mYSLIM ŽE PLYNOVÁ ELEKTRÁRNA JE SUPWER TEPRVE TEĎ JSEM SI VŠIMLA ŽE MÁM cAPS lOCK ALE JSEEM LÍNÁ TO VŠECHNO PŘEPISOVAT TAK VÁM TO ŽELBOHU NESMÍ VADIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!