Panelové sídliště

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Panelové sídliště > Panelové sídliště

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:20
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Panelová sídliště se u nás nejvíce stavěla ve druhé polovině 20. století, a to především tam, kde vznikaly nové průmyslové podniky, takže bylo potřeba ubytovat velký počet zaměstnanců. Životnost těchto domů je omezená a bydlení v nich není příliš příjemné. Umožňují však bydlení velkého počtu lidí na malé ploše, a pokud jsou řádně zatepleny, bývá jejich provoz energeticky méně náročný v porovnání s běžnými rodinnými domy.

Vliv na okolí

V krajině nepůsobí příliš esteticky a výstavba nového panelového sídliště v blízkosti starší zástavby může u starousedlíků vyvolat odpor.

Zajímavosti

První panelové domy se začaly stavět po I. světové válce v Nizozemsku. Na našem území se stavějí od roku 1940 (ve Zlíně).

Navazující aktivita ve škole

Navrhněte, co by nemělo chybět na sídlišti, aby se zde dobře bydlelo.