Rodinné domy

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Rodinné domy > Rodinné domy

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:21
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Rodinné domy bývají nízké (dvou- až třípodlažní), většinou se zahradou. Poskytují tak příjemné bydlení.

Vliv na okolí

U rodinných domů velmi záleží na jejich umístění. Zástavba rodinných domů, která souvisle navazuje na město (vilová čtvrť), je obvykle vnímána pozitivně a je možné zajistit zde dobrou dostupnost veřejné dopravy a služeb. V tom je zásadní rozdíl oproti satelitnímu městečku (viz „Satelitní městečko“). Výstavba a provoz rodinných domů bývá obvykle náročnější na spotřebu materiálu a energií, zároveň však poskytuje jeho obyvatelům větší možnost o těchto otázkách rozhodovat (např. zateplit rodinný dům je z hlediska rozhodování mnohem jednodušší než zateplit dům v družstevním vlastnictví).

Zajímavosti

V rodinných domech bydlí zhruba 40 % obyvatel České republiky a každý rok se postaví asi 15 000 rodinných domů.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Vypočítejte, o kolik větší plochu by zaujímalo vaše město, kdyby všichni jeho obyvatelé bydleli v rodinných domech se zahradou o rozloze 20 × 30 metrů. Pro zjednodušení uvažujte, že v každém rodinném domě by bydleli průměrně čtyři lidé. Zkuste podobný výpočet provést i pro další města (např. pro Prahu, Brno, Plzeň, Olomouc aj.). Porovnejte výsledky se skutečnými rozlohami daných měst a uvažte, zda by bylo vůbec možné, aby všichni obyvatelé bydleli v rodinných domech, a případně jaké by to mělo důsledky pro krajinu.