Prasklé potrubí

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Prasklé potrubí > Prasklé potrubí

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:41
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Havárie potrubí patří k největším rizikům potrubní dopravy, zejména v případě havárie ropovodu. Únik ropy může způsobit rozsáhlé znečištění životního prostředí, především kontaminaci půd a vody.

Zajímavosti

K havárii ropovodu na našem území došlo v posledních letech například počátkem roku 2005 na ropovodu Družba u Čáslavi. Uniklo asi 130 m3 surové ropy, kontaminováno bylo území o celkové ploše kolem 8 000 m2 a odvezeno muselo být kolem 28 000 tun kontaminované zeminy.

Domácí úkol

  1. Zjistěte, kde se v okolí vaší školy nachází nejbližší potrubí (produktovod), které by mohlo v případě havárie způsobit znečištění životního prostředí.
  2. Zjistěte, co obnáší likvidace kontaminované zeminy.