Práce z domova

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Práce z domova > Práce z domova

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:50
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam

Mnohé pracovní činnosti nevyžadují speciální prostorové a technické vybavení, takže je možné vykonávat je prakticky kdekoliv, tedy i doma. Práce z domova je výhodná jak pro zaměstnance, protože každodenním dojížděním za prací stráví většina lidí značné množství času, tak pro zaměstnavatele, kteří tak mohou ušetřit prostor (kancelář může sdílet více lidí, přičemž každý z nich zde tráví například pouze dva dny v týdnu).

Vliv na okolí

Větší využívání možnosti práce z domova umožní snížení dopravy, a tedy snížení jejích negativních dopadů (viz „Vliv dopravy na životní prostředí“). Lidé se budou zároveň více zdržovat v blízkosti svého bydliště, což především v odlehlejších částech (např. na okraji města) umožní větší rozvoj služeb v místě jejich bydliště – tato území ožijí a nebudou sloužit jako pouhé noclehárny. Někdy však může mít práce z domova vliv na naši psychiku, neboť přicházíme o pravidelný sociální kontakt s jinými lidmi. Ten bychom si měli nahradit např. volbou volnočasových aktivit. Případně je možné práci doma kombinovat s možností osobně se se spolupracovníky či klienty setkávat nebo pracovat v týmu, je-li to vhodné.

Zajímavosti

Zajímavou alternativou, která umožňuje trávit více času doma, je práce na částečný úvazek. Zatímco v ČR pracuje na částečný úvazek pouze 4,3 % lidí, v Nizozemsku (nejvíce v EU) je to 46,8 % obyvatel.

Navazující aktivita ve škole

  1. Vymyslete co nejvíce příkladů zaměstnání, která je možno alespoň částečně vykonávat z domova.
  2. Diskutujte o výhodách a nevýhodách práce z domova. Komu z vás by taková práce vyhovovala a kdo naopak této možnosti nedává přednost?