Návrat rysa ostrovida

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Návrat rysa ostrovida > Návrat rysa ostrovida

1

Ekostarosta
30.01.2011 18:31:57
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Rys ostrovid byl na našem území vyhuben koncem 19. století. V polovině 20. století se však začal opětovně vyskytovat v Beskydech a na Šumavě, kam se ojediněle zatoulali jedinci z okolních států. Později byl rys také záměrně vysazován a dnes u nás žije zhruba 100 jedinců (nejvíce na Šumavě). Rys byl v naší hře použitý jako příklad živočicha, který naši přírodu obýval v minulosti, poté byl vyhuben a v současné době se do naší přírody opět vrací. Je to však dáno spíše změnou přístupu k tomuto druhu (dříve považován za škodnou, dnes vnímán jako vzácný a ohrožený druh). Ilustrativnějším příkladem živočichů, jejichž návrat by lépe symbolizoval zlepšení kvality prostředí, mohou být například rak kamenáč, mihule potoční, čolci aj.

Zajímavosti

Rys ostrovid je největší evropskou kočkovitou šelmou, dospělý samec může vážit až 38 kg. Za denního světla dokáže zpozorovat myš ze vzdálenosti 70 metrů, zajíce z 300 metrů a srnce na 500 m.

Navazující aktivita ve škole

  1. Porovnejte ostrost svého zraku s rysem ostrovidem. Z jaké vzdálenosti jste schopni dobře pozorovat živočicha nebo předmět velikosti myši, zajíce a srnce?
  2. Zjistěte, která další zvířata byla na našem území za posledních 100 let vyhubena. Co bylo příčinou? Vrátila se k nám některá?