Energetická návratnost (ERoEI – Energy Return on Energy Invested)

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Pojmy > Energetická návratnost (ERoEI – Energy Return on Energy Invested)

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:32:04
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Poměr mezi energií vloženou a energií získanou z určitého zdroje. Pro získání každého zdroje energie je totiž potřeba určitou energii vložit. Hodnoty energetické návratnosti jsou pro různé zdroje velmi odlišné (viz níže). Pokud je hodnota ERoEI nižší než 1, znamená to, že získávání energie tímto způsobem je z energetického hlediska prodělečné.

Ropa v počátcích těžby

100

Ropa v Texasu kolem roku 1930

60

Ropa na Blízkém východě

30

Ostatní ropa

10–35

Přírodní plyn (zemní plyn)

20

Kvalitní uhlí

10–20

Nekvalitní uhlí

4–10

Vodní elektrárny

10–40

Větrné elektrárny

5–10

Solární energie (fotovoltaika)

2–5

Jaderná energetika

4–5

Ropné písky

max. 3

Bituminózní břidlice

max. 1,5

Biopaliva (v Evropě)

0,9–4 (podle plodiny)

Zdroj: Cílek, Kašík (2007)

Poznámka: Ropné písky a bituminózní břidlice představují tzv. nekonvenční ropu. Jsou to suroviny, z nichž lze získat ropu, ale s vynaložením značného množství energie a s mimořádnými zásahy do krajiny. Proto je energetická návratnost těchto surovin tak nízká. Směšováním dat o zásobách ropy, kterou lze získat z těchto zdrojů, s daty o zásobách konvenční ropy vznikají klamné (nadhodnocené) odhady životnosti ložisek ropy na Zemi.