Soutěž "Poznej své město"

Celorepubliková soutěž společnosti Scio

"Poznej své město"

již zná své vítěze. S potěšením Vám oznamujeme, že z celkového počtu 37 týmů jsme vybrali 5 vítězů. Původně jsme sice plánovali jen 3 vítězné týmy, ale kvalitních prací se sešlo skutečně mnoho, takže jsme počet vítězů rozšířili.

Vítězné práce si můžete prohlédnout zde:

Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným.

ZS_Broumy_obr

ZS_Lastuvkova_obrZS_Most_obr

Pravidla soutěže

Smyslem soutěže je lépe poznat a zajímavě popsat své město nebo svou vesnici z hlediska veřejného prostoru.

Soutěžit mohou školní třídy či skupiny žáků (pěti- až patnáctičlenné skupiny) základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pod vedením svého učitele. Skupina má za úkol připravit do soutěže tři věci:

  • Mapu svého města či vesnice (kde se nachází škola) a blízkého okolí s popisky základních staveb, kde vyznačí oblasti "modré" (místa pro bydlení a obyvatele), "červené" (místa průmyslu a dopravy) a "zelené" (místa přírodní a ekologická). Mapa může být nakreslená, tištěná, vyfocená nebo na webových stránkách. Hodnotit se bude, jak zakreslené oblasti odpovídají skutečnosti i originalita a kvalita grafického zpracování. Fantazii se meze nekladou!
  • Popis 5-10 staveb, které žáci považují ve svém městě či vesnici za významné. Hlavně jde o to si uvědomit, proč jsou významné. Mohou to být stavby "modré", "červené" i "zelené", ekologické i znečišťující, velké i malé. Skupina také na mapě Ekopolis (/ekomapa.aspx) vyznačí, kde lze tyto stavby najít, doplní je obrázkem nebo fotografií nebo třeba osobním příběhem, který se odehrál zrovna na tomto místě.
  • Dopis starostce nebo starostovi vašeho města či vesnice. V dopise žáci vyjádří, co se jim na jejich městě líbí a co nelíbí, především z hlediska života v něm. Mohou například napsat, které stavby jim připadají ošklivé, kde se jim špatně dýchá, ale i třeba kam rádi chodí na procházky a kde si hrají. Dopis by měl obsahovat konkrétní návrh nebo návrhy, co by bylo dobré změnit. Hodnotí se hlavně to, jak skupina dokáže formulovat svá stanoviska a doporučení.

Co můžete vyhrát?

Ze všech soutěžících vybereme po poradě 3 vítězné týmy

Každý člen vítězného týmu získá výherní certifikát, vlastní hru Ekopolis, doprovodnou knížku a plakát. Navíc každý vítězný tým dostane skvělé Antquarium - supermoderní mravenčí farmu, kterou si mohou dát třeba do třídy.

Jak se zúčastnit?

Popis staveb a dopis starostovi skupina zašle na emailovou adresu ekopolis@scio.cz. Pokud skupina mapu nakreslila na papír, vyfotí ji a fotografii přiloží k emailu. Pokud je mapa součástí Ekopolis Mapy nebo je v elektronické verzi, přiloží ji do přílohy emailu nebo pošle odkaz na elektronickou verzi. Každopádně skupina v emailu napíše adresu své školy, jména členů skupiny (včetně učitele) a kontakt (emailovou adresu, telefon a doručovací adresou).

Uzávěrka soutěže bude 31. března 2012. Po tomto datu začneme vyhodnocovat výsledky a výherce informujeme do konce 15. dubna 2012.

Slavnostní vyhlášení vítězů

Ve čtvrtek 17. května 2012 proběhlo v DDM Praha 2 slavnostní vyhlášení soutěže "Poznej své město". Sjelo se více než 60 žákyň a žáků z vítězných týmů. Na místě se konal i turnaj ve hře Ekopolis v kategorii jednotlivců i týmů.

Všem děkujeme za účast, moc jsme si to užili. Fotogalerie z vyhlášení je ke shlédnutí zde.