Kyselý déšť

test

02_otaznik.aiCo to je?

Déšť se zvýšenou kyselostí, tedy s nízkou hodnotou pH (viz "pH reakce"). Přirozené pH bývá kolem 5,6-6, kyselé srážky mohou mít hodnoty pH 3-4.

03_kytkasezari.aiJak vzniká?

Spalováním fosilních paliv (viz "Fosilní paliva") se do ovzduší dostávají znečišťující látky. Některé z nich, zejména oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (NOx), reagují v ovzduší se srážkovou vodou, která se tak stává slabým roztokem kyseliny sírové nebo dusičné.

Vznik kyselých srážek:

SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

NO2 + H2O → HNO3

01_rostlina.aiVliv na okolí

Ohrožuje lesy, vodní organismy (v důsledku okyselení vody v řekách a jezerech), půdu a půdní organismy, ale také některé lidské výtvory (narušuje omítky budov, historické památky apod.), neboť reaguje s vápníkem.

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Odsířením elektráren, snížením spotřeby fosilních paliv. Na území České republiky došlo především v 90. letech 20. století k výraznému snížení emisí síry z tepelných elektráren v důsledku odsíření. Díky tomu došlo k citelnému zlepšení kvality ovzduší (zejména v Podkrušnohoří) a také situace v oblasti kyselých dešťů. Jde o jeden z dobrých příkladů možnosti zlepšení kvality životního prostředí.

09_foot.aiCo mohu udělat já?

Omezovat spotřebu energií, využívat šetrnější způsoby dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

06_zarovka.aiZajímavosti

Pro srovnání: hodnota pH octa je 3,0 a pH citronové šťávy je 2,2.

10_homework.aiDomácí úkol

Vyhledejte fotografie lesů v Krušných či Jizerských horách, které byly v minulosti silně poškozeny kyselými srážkami, a zjistěte, jaký je současný zdravotní stav těchto lesů.

Diskutovat o pojmu Kyselý déšť.