Malá větrná elektrárna

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Malá větrná elektrárna > Malá větrná elektrárna

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:57
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Zařízení, které využívá energii větru k výrobě elektrické energie. Menší větrné elektrárny vyrobí sice méně elektrické energie než elektrárny velké, ale jejich provoz není spojen s výraznějšími problémy.

Význam

Energie větru patří mezi obnovitelné zdroje. V porovnání s výrobou elektřiny z jiných zdrojů jsou větrné elektrárny šetrnější k životnímu prostředí, zcela bez vlivu však nejsou (viz dále). Navíc vyrábějí elektřinu jen při dostatečné rychlosti větru (přibližně 4–5 m/s). Na našem území se proto jejich provoz vyplatí pouze v nadmořských výškách nad 500–600 m. Jsou vhodné spíše jako doplňkový zdroj. Problémy nastávají nejen pří nízké rychlosti větru či bezvětří (nedostatek energie), ale také při příliš vysoké rychlosti, která může v důsledku prudkého zvýšení produkce elektřiny způsobit kolaps elektrických rozvodných sítí (tzv. blackout).

Vliv na okolí

Neprodukují škodlivé látky, v jejich lopatkách však mohou zahynout ptáci a netopýři. Diskutabilní je také jejich estetické začlenění do krajiny. Hlučnost byla problémem spíše u starších typů, u novějších typů představují problém spíše nízkofrekvenční (tzn. neslyšitelné) vibrace, které mohou ovlivňovat psychiku lidí i zvířat až do vzdálenosti několika kilometrů. Psychiku mohou ovlivňovat také pohyblivé stíny, které za určitých podmínek vznikají otáčením lopatek. Větrné elektrárny vyžadují značný prostor, ale území lze využívat i k jiným účelům (pastva apod.), takže z hlediska záboru půdy nepředstavují výraznější zátěž.

Zajímavosti

V současnosti (stav k roku 2010) je v ČR více než stovka větrných elektráren o souhrnném instalovaném výkonu přes 190 MW (tj. cca 0,25 % výroby elektrické energie). Nejvíce jich najdeme v Krušných horách. Podle reálných odhadů by mohly větrné elektrárny v budoucnu pokrýt zhruba 10 % současné spotřeby elektrické energie v ČR.

Navazující aktivita ve škole

  1. Na základě výše uvedených informací o větrných elektrárnách (případně dalších, které vyhledáte) zhodnoťte jejich přínos k ochraně životního prostředí.
  2. Pomocí aktuální větrné mapy ČR (http://www.csve.cz/clanky/detail/35) vyberte v ČR lokality, kde by bylo vhodné umístit větrné elektrárny. Ověřte potom, zda se v těchto místech větrné elektrárny využívají. Vyhodnoťte také, zda by v místě vašeho bydliště byla elektrárna vhodná, případně zda již ve vašem okolí taková elektrárna existuje.